Skip to Content

Systém pro hlášení a evidenci poruch strojů (CMMS)

Systém nalezne uplatnění především v průmyslových provozech, kde je větší množství nejrůznějších strojů a je nutné efektivně nahlašovat a evidovat opravy prováděné údržbou.

 • Obsluha má v případě poruchy možnost snadno zadat druh poruchy, která je pak evidována v centrální databázi
 • Údržba je okamžitě upozorněna na poruchu konkrétního pracoviště a může rychle zasáhnout
 • Systém eviduje důležité parametry:
  • Typ, čas výskytu a dobu trvání poruchy
  • Reakční dobu údržby (zahájení opravy)
  • Dobu trvání samotné opravy
  • Vše je vázáno na konkrétního pracovníka
 • Data mohou být dále zpracována nadřazeným podnikovým informačním systémem
   

Klíčové vlastnosti systému

 • Jsou použity odolné průmyslové HMI panely Beijer
  • Vysoká odolnost proti poškození, stupeň krytí až IP65
  • Vysoká spolehlivost
  • Snadná dostupnost i v delším časovém horizontu (na rozdíl od spotřební elektroniky)
 • Systém využívá standardní strukturovanou kabeláž
  • Je možné využít stávající síť
  • Levné a dostupné síťové prvky
 • Možnost napájení pomocí aktivního PoE (IEEE 802.3af)
  • Velmi jednouché připojení (pouze jediný UTP kabel)
    

Topologie systému

 

 • Aplikace je implementována přímo v HMI Beijer a může být snadno přizpůsobena dle požadavků zákazníka
 • Důraz byl kladen na robustnost a jednoduchou obsluhu – zadávání formou „Průvodce“
 • Update SW je možné provést na dálku prostřednictvím sítě ethernet – může provádět i koncový zákazník
 • Stejnou aplikaci jako na terminálech je možné zobrazit i na mobilních zařízeních (smartphone, tablet)
   

Použití průmyslového HMI přináší oproti spotřební elektronice řadu výhod:

 • Komunikační rozhraní RS485, RS422, RS232 s možností připojení PLC většiny světových výrobců => terminály mohou sloužit nejen pro ruční zadávání, ale i automatický sběr dat z technologie. U ručních pracovišť je tak možné využít manuální zadávání poruch, u automatizovaných linek je pak možná přímá vazba na řídicí systém (poruchy jsou hlášeny automaticky)
 • Důležitá je rovněž vysoká spolehlivost, teplotní odolnost, odolnost proti vibracím atd.

Ukázkové obrazovky z aplikace na terminálech

 

Serverová část aplikace

 • Zprostředkovává komunikaci s terminály, ukládá události do SQL databáze
 • Běží na jakékoli PC platformě (např. průmyslové PC)
 • Minimální nároky na výkon (Linux, Apache, MySQL)
 • Základní přehledy je možné získat přímo přes webové rozhraní na tomto serveru
 • Pro podrobnější analýzy se předpokládá napojení na podnikový informační systém
 • Samotná komunikace s terminály je řešena formou HTTP dotazů a odpovědí ve formátu JSON => velmi snadná přenositelnost i na jiné systémy
 • Dle zákaznických požadavků je možné dodat přehledný SW na PC pro vyhodnocení a tvorbu reportů, případně je možné systém integrovat do Vašeho stávajícího podnikového systému.
   

Provedení terminálu

 • Barevný dotykový displej 4,3’’ příp. 7’’ nebo 10’’
 • Externí světelný maják (možno použít 2 barvy, případně i zvukovou signalizaci)
 • Běžné provedení je v samostatné kovové, nebo plastové rozvodnici, případně může být zabudován do stávajícího rozvaděče
 • Místo PoE je možné osadit napájecí zdroj 230VAC/24VDC

 


 

 

 Pro podrobnější informace o produktu nás kontaktujte na info@alvat.cz.