Skip to Content

Reference v oblasti průmyslových řídicích systémů

Pick to Light systémy

 • TPCA Kolín - 4 samostatné systémy
 • Faurecia - Nýřany u Plzně - 8 systémů, systém obsahuje i Pu to Light systémy na bozíku (WiFi)
 • Hettich - speciální pracoviště až pro 4 operátory
 • Eaton - Pracoviště pro balení komponent rozvaděčů

Dopravníkový systém pro sušenky Oreo - Mondelez Opava

 • Řídicí systém a HMI Allen Bradley
 • Pohony Allen Bradley - komunikace ethernet

Třidicí a dopravní systém pro linku na výrobu sušenek müsli – Emco spol. s.r.o.

 • Řídicí systém a Simatic S7-1200
 • HMI panel Beijer

Monitorig stroje pro HF svařování a laminocího stroje - Adient Roudnice nad Labem

 • Logování celého průběhu pracovních cyklů
 • Speciální SW pro generování uživatelských reportů

Dopravníkový systém pro pivní kartony - Staropramen

 • Řídicí systém  Simatic S7-1200, HMI Siemens
 • Frekvenční měniče Danfoss - komunikace Profibus

Indikace doby taktu na výrobní lince – Faurecia

Požadavkem bylo doplnit stávající linky o indikaci doby taktu, ale bez nutnosti většího zásahu do řídicího systému. Hodiny mají proto vlastní inteligenci, která umožňuje přednastavit čas a veškeré řízení pak probíhá pouze pomocí jednoho nebo dvou digitálních vstupů. V této aplikaci probíhala indikace odpočítáváním směrem dolů, případně i do záporných hodnot. Je ale možné nastavit i jiné režimy (počítání času nahoru, počítadlo kusů atd.).

 • Celkem osazeno 35 pracovišť
 • Osazení průmyslovými konektory M12 na míru zákaznické aplikace

Vzhledem k tomu, že se jedná o originální výrobek naší firmy, jsme schopni udělat i jiné zákaznické aplikace (viz např. "pracoviště pro počítání kusů mražených výrobků", kde je použit stejný HW).

            Hodiny pro indikaci doby taktu výrobní linky         Hodiny - indikace doby taktu

Systém pro hlášení poruch strojů (reaktivní údržba) – Jonson Controls

Jedná se o komplexní systém pro snadné nahlašování závad, sledování reakční doby údržby a tvorbě reportů. V současné době je systém nasazen ve firmě Johnson Controls (výroba autosedaček), celkem ve třech závodech:

 • Česká lípa .............   50ks terminálů (celkový počet strojů v závodě cca 900)
 • Makedonie - Stip ...  40ks terminálů (celkový počet strojů v závodě cca 1200)
 • Stráž pod Ralskem .. 34ks  terminálů (celkový počet strojů v závodě cca 700)
 • Rumusko - Pitesti ... 57ks  terminálů (celkový počet strojů v závodě cca 1300)

Terminál - naszení v Makedonii        

Pracoviště pro počítání kusů mražených výrobků – Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Zakázková úprava našeho vlastního HW - univerzálního průmyslového displeje pro dosažení robustní konstrukce s krytím IP65. Digitální Rotační kodér pro snadné nastavení hodnoty.

Počitadlo kuřat     Počitadlo kuřat

Řídicí systém pro linku na výrobu müsli – Emco spol. s.r.o.

Řídicí systém zajišťoval kompletní zásobování 2 kombinačních vah (Simionato a Velteko) surovinami. Dále pak řídil i dopravníková trasy balených produktů. Byl použit řídicí systém Simatic S7-1200 a dotykový HMI panel Beijer T10A. Celkem je v systému 27 pohonů s frekvenčními měniči. Řídicí systém pak obsluhuje 84 vstupů a 75 výstupů.

       

                  

Dopravníkový systém pro kombinační váhu Ishida

Tento řídicí systém zajišťoval přísun kartonových krabic a jejich přesné zastavování na plnicích pozicích pod kombinační váhou Ishida. Zároveň pak zajišťoval správné časování signálů pro tuto kombinační váhu. Dále pak systém řídil přísunové dopravníky a vstupní buffer baleného produktu (čokoládové postavičky). Byl použit řídicí systém Siemens Simatic S7-1200 včetně dotykového HMI panelu.

     

Parker Hannifin - Testovací stolice pro pneumatické písty

Jednalo se o speciální testovací pracoviště, určené pro dlohoudobé testy výdrže pneumatických pístů. Základem byly 2 hydraulické servopohony, které sloužily jako řízená umělá zátěž pro pneumatické písty (simulovaly výklopné dveře nákladního vagónu). Byly použity 2 kontroléry Compax3F a řídicí systém Siemens S7-300. Navíc byly použity 2 HMI panely Beijer T4A pro on-line vizualizaci stavu a PC s databází  a operačním systémem Linux pro záznam veličin v reálném čase se vzorkovací periodou 20ms.

                  

Maso Planá - vizualizace a monitoring dopravníkových systémů 

Vizualizace byla realizována pro 5 samostatných dopravníkových systémů pomocí dotykových 7“ HMI panelů Beijer T7A. Vizualizační SW umožňuje získání přehledu o aktuálním stavu jednotlivých linek (stavy senzorů, pohonů, frekvenčních měničů, pneumaticky atd.) a o jejich obsazenosti přepravkami (zaplněné segmenty linek, stav odběrných míst). Dále displeje obsahují alarmní systém - přehled historických i aktivních poruch a varování. V neposlední řadě jsou v displejích integrovány funkce pro tvorbu statistik vytíženosti jednotlivých bodů na linkách. Statistiky jsou zobrazovány pomocí přehledných grafů pro současná i historická data.

 Vizualizace - hlavní obrazovka          Vizualizace - linka

Valeo Žebrák - kamerový systém pro identifikaci jednotlivých výrobků

V rámci této zakázky byl rozšířen stávající řídicí systém (Simatic S7-300, Simatic Touch panel, atd.) o komunikační modul, modul I/O, multifunkční čtečku čárových kódů (IFM O2I104) a kameru s rozpoznáváním objektů (IFM O2D224). Jednalo se o úpravu řídicího SW, která mimo jiné zahrnovala rozpoznávání objektů a čtení různých typů čárových/matrix kódů. Celé řešení bylo realizováno přímo na jednoúčelovém stroji.

Valeo - kamery          Maso Planá - rozvaděč

Valeo - realizované pracoviště          Valeo - čtení matrix kódu

Kostelecké uzeniny - kompletní systém pro zásobování provozu přepravkami

Jedná se o rozsáhlý systém, který zásobuje masný provoz prázdnými přepravkami (myčka, bourárna, balírna, expedice atd.). Část dopravníkových systémů zůstala zachována z dřívější realizace, řídicí systém je však kompletně nový (rozvaděče i SW).

Po umytí jsou přepravky pomocí válečkových dopravníků rozváženy na jednotlivá odběrná místa, přebytek pak do zásobníku, kde dochází k jejich stohování. V případě potřeby jsou uložené stohy přepravek opět destohovány a dopraveny k místu odběru. Provoz zásobníku je zcela automatický.

Systém se skládá z několika oddělených linek, které jsou určeny pro 4 různé typy přepravek (liší se výškou i tvarem). Naše firma zajišťovala konzultace při návrhu řídicího systému i celé linky a kompletně realizovala programy pro PLC Simatic.

 • Kapacita až 1800 přepravek za hodinu (40500 za den).
 • Kapacita zásobníků 6700 přepravek.
 • 7 samostatných rozvaděčů s řídicími systémy Simatic S7.
 • 246 pohonů.
 • 37 řízených "větvení" (rozdělení, nebo spojení 2 přepravníkových tras).
 • 582 digitálních vstupů.
 • 552 digitálních výstupů. 

Maso Planá - rozvaděč          Maso Planá - stohovač

Maso Planá - rozvaděč          Maso Planá - stohovač

Řízení bazénové technologie - Kadaň

Systém řízení bazénové technologie byl realizován pomocí řídicího PLC Siemens Simatic S7-200 spolu se 7" dotykovým panelem (HMI). Měření fyzikálních veličin, řídicí algoritmy atd. jsou implementovány v PLC Simatic. Dotykový panel slouží pro ovládání jednotlivých technologických částí v ručním/automatickém režimu, primárně se jedná o ovládání vodních atrakcí. Displej vizualizuje některá důležitá technologická data.

 Vizualizace - hlavní obrazovka          Vizualizace - linka

Valeo Humpolec - semi-automatický zásobník komponent pro kompresory

Zásobník je součástí linky na výrobu kompresorů. Nejedná se však pouze o řízení skladovacích dopravníků, ale o komplexní systém, který pracuje s datovým modelem, udržujícím informace o každém uloženém rámu (čárový kód, čas vložení, typ atd.). Program pak obsahuje algoritmy pro optimalizaci ukládání a vyjímání rámu s ohledem na požadovaný typ výroby na následných stanicích.

S nadřazeným systémem je zásobník komunikuje pomocí sběrnice Profibus. Součástí systému je dotykový panel. Naše firma zajišťovala návrh a realizaci řídícího programu pro PLC a aplikace pro dotykový panel.

 • Řídicí systém Mistsubishi Q2AS
 • TFT Dotykový panel Proface
 • 42 digitálních vstupů
 • 51 digitálních výstupů
 • Komunikace PROFIBUS 

Pohled na linku Valeo          Aplikace na dotykovém panelu

Pískovna Hrádek nad Nisou - jednotka na dehydrataci kalů

Jedná se řízení kompletní technologie pro dehydrataci kalů, vznikajících při těžbě a následném zpracování písku. V tomto případě naše firma kompletně zastřešovala realizaci řídicího systému. Kromě programu v PLC jsme zajišťovali i zpracování projektové dokumentace, výrobu rozvaděčů, elektromontážní práce a samozřejmě také následný servis.

Pískovna rozvaděč          Piskovna celek

Maso Planá - zásobník přepravek a dopravníkový systém

Jedná se o komplexní systém zásobování jednotlivých stanovišť (balírna, expedice, bourárna atd.) prázdnými přepravkami a jejich uskladnění ve speciálním plně automatizovaném zásobníku. Zásobník zajišťuje stohování resp. destohování přepravek na vstupu resp. výstupu zásobníku. Naše firma zajišťovala konzultace při návrhu řídicího systému i celé linky a kompletně realizovala programy pro PLC Simatic.

 • 3 samostatné rozvaděče s řídicími systémy Simatic S7-200.
 • 277 digitálních vstupů.
 • 196 digitálních výstupů.

Maso Planá - rozvaděč          Maso Planá - stohovač

Jaroš Group, s.r.o. - Srirálový mrazicí dopravník

Systém zajišťuje plynulé řízení frekvenčních měničů hlavního a napínacího pohonu, aby byl zajištěn plynulý chod pásu i při teplotách až -40°C. Správné napnutí je sledováno pomocí tenzometrických snímačů a měřením proudu motorem. K řízení je použita sestava s PLC Simatic S7-300. Naše firma zajišťovala implementaci programu pro PLC.

Procter & Gamble Rakona - Linka pro rovnání deodorantů

Jedná se o jednu z částí linky na výrobu tuhých deodorantů. Na výstupu z chladicí linky (urychluje ztuhnutí obsahu po naplnění)  zajišťuje linka srovnání deodorantů do řad a jejich postupné vypouštění do dalších částí linky.

 • Řídicí systém Allen-Bradlay - CompactLogic
 • 4 frekvenční měniče
 • 16 digitálních vstupů.
 • 14 digitálních výstupů.

Procter & Gamble - linka          Procter & Gamble - rozvaděč